ذر دستگاه لیزر منداب

گياهي علفي يكساله و به ارتفاع 20 تا 60 سانتيمتر كه ظاهري شبيه بعضي از تربها دارد ولي خلاف آن‌ها در حالتی‌که برگهايش در بين انگشتان فشرده شود بوي نا مطبوع متصاعد مي سازد . برگهاي آن داراي پهنكي منقسم به یک‌سری بريدگي عميق و نا منظم مي باشد . دستگاه لیزر هاي درشت به رنگ سفيد مايل به زرد رنگ يا مايل به صورتي و منقوش به شبكه اي از خطوط ظريف به رنگ بنفش داراست . ميوه اش به طول 5/1 تا 3 سانتيمتر و به عرض 3 تا 5 ميليمتر است ولي بر خلاف ترب , بند بند نيست . داراي ريشه اي بلند و باريك مي باشد . بذر هاي زرد رنگ تا قهوه اي و قرمز‌رنگ گرد و تخم مرغي شكل دارااست . تكثير از طريق بذر انجام مي شود

برای کاشت در سینی نشا , میتوان در بذر این گیاه را در باطن دستگاه لیزر خانه یا این که شاسی سرد در درون سینی های کشت کاشت . برای این عمل از خاک کوکوپیت یاروهمدم پرلیت به کار گیری می‌کنید . در آغاز خاک را با دیازینون و کاپتان یا کاربندازیم , ضدعفونی کرده سپس هر بذر را باطن هر سلول بکارید . این روش سبب ساز ارتقا راندمان سبز شدن و جوانه زنی شما خواهد شد . بعد از چهار کاغذ شدن از درون سلول خارج شده و به داخل دستگاه لیزر دان 6 منتقل میگردد و تا فرصت انتقال به زمین دارای اهمیت سه سایز دستگاه لیزر دان عوض می نمایند . تا برای عید پیش رس شده و به دستگاه لیزر بروند .

کشت منداب به صورت ردیفی با فاصله سطر فی مابین ۴۰ تا ۵۰ سانتی متر و مسافت دو بوته روی ردیف کاشت ۱۵ تا ۲۰ سانتی متر اوایل مهرماه تا اوایل آبان صورت میگیرد . هنگام کاشت بایستی توجه نمود بذور در سطح خاک قرار نگیرند . چون ممکن است بعداز بازه کوتاهی طعمه طیوران شوند . تراکم ۱۵۰ الی ۱۶۰ هزار بوته در هکتار دلخواه است . فورا پس از کاشت بذر باید آبیاری قابل قبولی انجام گیرد .

منداب
منداب

محصول ها مرتبط
شب رایحه بنفش
بذر دستگاه لیزر شب رایحه بنفش F1
3 , 000 تومان
کلم زینتی
بذر کلم زینتی صورتی F1
3 , 000 تومان
تاج خروس هرمی
بذر دستگاه لیزر تاج خروس هرمی S1
3 , 000 تومان
بذر دستگاه لیزر حنا
بذر دستگاه لیزر حنا S1
3 , 000 تومان
آهار
بذر دستگاه لیزر آهار الوان S1
3 , 000 تومان
بنفشه زرد
بذر بنفشه زرد رنگ
3 , 000 تومان

دستگاه لیزر سنگ قرمز
بذر F1 دستگاه لیزر سنگ رقم دستگاه حکاکی لیزری red
5 , 000 تومان
آفتابگردان زینتی
بذر آفتاب گردان زینتی S1
3 , 000 تومان
ختمی
بذر دستگاه لیزر ختمی S1
3 , 000 تومان
همیشه فصل بهار
بذر دستگاه لیزر همیشه فصل بهار S1
3 , 000 تومان
دستگاه لیزر رعنا
بذر دستگاه لیزر رعنا خوش دستگاه لیزر S1
3 , 000 تومان
قرنفل
بذر دستگاه لیزر قرنفل S1
3 , 000 تومان
ابری آبی رنگ
بذر ابری آبی
3 , 000 تومان
مارگریت
بذر دستگاه لیزر مارگریت S1
3 , 000 تومان
شاهپسند
بذر دستگاه لیزر شاهپسند S1
3 , 000 تومان
کوکب
بذر دستگاه لیزر کوکب S1
3 , 000 تومان

کلیه حقوق و دستمزد مادی و معنوی برای ( باغ شیشه ای ( محفوظ است .

info@glassy – garden . com
09124689158